Οι πιο Κοινές Υδραυλικές Βλάβες στο Σπίτι

Υδραυλικές βλάβες

Όταν πρόκειται για το υδραυλικό σύστημα του σπιτιού μας, είναι σχεδόν αναπόφευκτο να αντιμετωπίσουμε κάποια στιγμή κάποιο είδος βλάβης. Οι υδραυλικές βλάβες μπορεί να προκληθούν από διάφορους λόγους, όπως φθαρμένες σωληνώσεις, υπερβολική πίεση νερού ή ακόμη και ατυχήματα. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις πιο συνηθισμένες υδραυλικές βλάβες που μπορεί να αντιμετωπίσουμε, καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισής τους.

Οι πιο κοινές υδραυλικές βλάβες είναι οι εξής:

1.  Διαρροή στις σωληνώσεις

Μία από τις πιο συνηθισμένες υδραυλικές βλάβες, είναι η διαρροή σωλήνα.

Οι σωλήνες και οι συνδέσμοι χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν το νερό από τον κεντρικό αγωγό στις διάφορες συσκευές και τις βρύσες στο σπίτι. Λόγω της φυσικής φθοράς ή της επίδρασης του χρόνου, οι σωλήνες και οι συνδέσμοι μπορεί να παρουσιάσουν διαρροές.
Εάν παρατηρήσετε υγρά σημάδια, υγρασία ή στάξιμο νερού από τους σωλήνες ή τους συνδέσμους, τότε υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει διαρροή. Οι διαρροές αυτές μπορεί να προκαλέσουν σπατάλη νερού, υγρασία, ζημιές στις τοιχοποιίες και ακόμη και μούχλα. Για την επισκευή αυτής της βλάβης, θα πρέπει να ελέγξετε τη στεγανότητα των συνδέσμων και να αντικαταστήσετε τυχόν φθαρμένους σωλήνες ή συνδέσμους. Εάν δεν είστε έμπειρος σε αυτήν τη διαδικασία, είναι σημαντικό να καλέσετε έναν επαγγελματία υδραυλικό για να επισκευάσει τη βλάβη και να αποφύγετε περαιτέρω προβλήματα.

2. Βουλωμένη αποχέτευση
H απόφραξη της αποχέτευσης μία πολύ συχνή και ενοχλητική υδραυλική βλάβη.
Η συσσώρευση υλικών μπορεί να προκαλέσει αποφράξεις και να προκαλέσει αργή ή μηδενική ροή του νερού. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα αποφρακτικό προϊόν ή ένα σιφόνι αντλίας για να απομακρύνετε το φράγμα. Εάν αυτές οι μέθοδοι δεν λειτουργούν, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με έναν ειδικό υδραυλικό.

3. Διαρροή βρύσης
Διαρροή στη βρύση, η υδραυλική βλάβη που όλοι έχουμε αντιμετωπίσει κατά καιρούς.
Οι διαρροές στις βρύσες είναι επίσης μια συνηθισμένη και ενοχλητική βλάβη. Οι διαρροές από το κεφάλι της βρύσης μπορεί να προκαλέσουν σπατάλη νερού και να αυξήσουν τον λογαριασμό του νερού. Συνήθως, η αντικατάσταση των ελατηρίων και των στεγανωτικών δακτυλίων μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα. Ωστόσο, εάν δεν είστε έμπειροι σε αυτήν τη διαδικασία, είναι σημαντικό να ζητήσετε τη βοήθεια ενός επαγγελματία υδραυλικού.

4. Βλάβη θερμοσίφωνα

Μια άλλη συνηθισμένη υδραυλική βλάβη που μπορεί να αντιμετωπιστεί στο σπίτι είναι η διαρροή στον θερμοσίφωνα.

Ο θερμοσίφωνας χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του νερού και μπορεί να παρουσιάσει διάφορα προβλήματα.
Μία από τις κοινές βλάβες στον θερμοσίφωνα είναι η διαρροή από τη βαλβίδα ασφαλείας. Η βαλβίδα ασφαλείας είναι σχεδιασμένη να απελευθερώνει την υπερβολική πίεση στον θερμοσίφωνα για να αποτρέψει τυχόν ζημιές. Εάν παρατηρήσετε διαρροή νερού από τη βαλβίδα ασφαλείας, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με τη βαλβίδα ή με τον θερμοσίφωνα. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι σημαντικό να καλέσετε έναν επαγγελματία υδραυλικό για να ελέγξει και να επισκευάσει το πρόβλημα.

5. Βλάβη κατακόρυφου διαχωριστή
Τέλος, μην ξεχνάμε τις υδραυλικές βλάβες που μπορεί να προκληθούν από την ενεργοποίηση του κατακόρυφου διαχωριστή.
Ο υδραυλικός διαχωριστής, γνωστός και ως κατακόρυφος, είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται στα υδραυλικά συστήματα για να διαχωρίζει το νερό ή άλλα υγρά από στερεά σωματίδια ή αέρα. Συνήθως τοποθετείται σε αγωγούς ή σωλήνες ώστε να επιτρέπει την αποτελεσματική ροή του υγρού στο σύστημα.
Αν αντιμετωπίσετε ένα ξαφνικό πρόβλημα με την τουαλέτα, η πιθανή αιτία μπορεί να είναι η δυσλειτουργία του κατακόρυφου διαχωριστή. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με έναν επαγγελματία υδραυλικό για να διορθώσετε το πρόβλημα.
Συνοψίζοντας, οι πιο κοινές υδραυλικές βλάβες στο σπίτι περιλαμβάνουν διαρροές σωληνώσεων, αποφράξεις στις αποχετεύσεις, διαρροές στις βρύσες και προβλήματα με τον κατακόρυφο διαχωριστή. Είναι σημαντικό να αντιμετωπίζουμε αυτές τις βλάβες άμεσα και να ζητούμε τη βοήθεια ενός επαγγελματία υδραυλικού όταν απαιτείται. Μην προσπαθήσετε να επιλύσετε μόνοι σας σοβαρά προβλήματα υδραυλικής φύσης, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω ζημιές. Μια σωστή συντήρηση και έγκαιρη επιδιόρθωση μπορούν να εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία του υδραυλικού συστήματος στο σπίτι σας.

Μην διστάσετε να μας καλέσετε:

 ✓ Τηλ: 210 8000979 – 6906133641